Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
Д. Иванова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 1к
(упражнение)
 
 
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова В. Иванов
словашка ф., 1к
(упражнение)
Практически словашки език
Д. Иванова
Словакистичен кабинет 2 (бл. 17)
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен славянски език - морфология
Словакистичен кабинет 2 (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 2к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Магистърски езиковедски семинар
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически славянски език - IV част (словашки)
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 2к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
Словакистичен кабинет 2 (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 2к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies