Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
полска ф., 4 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на полския книжовен език
149-А
М. Виларова
(лекция)
полска ф., 4 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
(лекция)
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
Полски език практикум VІ част
ІІ фонетичен кабинет
Д. Денчева
(упражнение)
полска ф., 4 к.
 
 
 
 
 
 
Българска литература от Първа световна война до наши дни
150
Н. Стоичкова
(лекция)
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Полски език практически VI част
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
История на полска литература ІV част
149-А
К. Кокинова
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
Итория на полската литература
149
П. Карагьозов
(лекция)
полска ф., 4 к.
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Полски език практически VI част
149-А
Ж. Станчева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Българска литература от Първа световна война до наши дни
159
Н. Стоянова
украинска ф., 4к полска ф., 4 к. чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies