Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
полска ф., 4 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически полски език - VIII част
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически полски език - VIII част
А.Ечевери
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Българска литература между войните
Н. Стоянова
украинска ф., 4к полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Българска литература между войните
П. Стойчева
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Итория на полската литература
К. Бахнева
полска ф., 4 к.
(лекция)
История на полския книжовен език
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(лекция)
История на полска литература ІV част
К. Янев
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Норма и стандарт на полския език
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
В. Гешев
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Философия СИД
К. Янакиев
чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к словашка ф., 4к. полска ф., 4 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к.
Социолингвистика (СИД)
А. Ангелов
украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. словашка ф., 4к. полска ф., 4 к. чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies