Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
полска ф., 5 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Магистърски езиковедски семинар
149-А
А. Ечевери
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически полски език
149
В. Делева
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Прагматика на полския език
149
В. Делева
полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Практически полски език
149
Ж. Павлович
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Славянският партоцентризъм (магистърски курс)
150
П. Карагьозов
ср. и х. ф., 5 к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Полски език - практически курс
149
Ж. Павлович
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies