Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.
укр. 1к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически украински език - I част
428
Л. Желева
укр. 1к
(упражнение)
 
 
 
Правоговор и правопис на украински език (факултатив)
428
О. Сорока
укр. 1к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Антропология на славянските народи
137
Н. Папучиев
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф. 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Практически украински език - I част
428
А. Стаменова
укр. 1к
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
укр. 1к чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. слов.1к полска ф., 1 к.
(лекция)
Увод в славянската филология
160
Н. Иванова
чешка ф. 1 к. полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Исторически и културни реалии на Украйна
154
Л. Терзийска
укр. 1к
(лекция)
Практически украински език - I част
428
А. Стаменова
укр. 1к
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - I част
148
А. Личева
полска ф., 1 к. чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к слов.1к
(лекция)
Общо езикознание - I част
160
Д. Младенова
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. укр. 1к чешка ф. 1 к. слов.1к
(лекция)
Антропология на славянските народи
159
К. Янева
слов.1к укр. 1к
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Общо езикознание - I част
160
Д. Младенова
укр. 1к ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф. 1 к. слов.1к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Теория на литературата
159
Е. Стоянов
чешка ф. 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица)
укр. 1к слов.1к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 20.12.2019 г. 16:09
Sofia University, Faculty of Slavic Studies