Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
ІІ фонетичен кабинет 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Устен превод III част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. словашка ф., 5к.
(упражнение)
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически руски език II част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Работа с текст на сръбския и хърватския език (Ф)
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Славянски език практически V част
ІІ фонетичен кабинет
М. Радичева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Албански език
ІІ фонетичен кабинет
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Устен превод ІІІ част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Практически руски език ІІ част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
///////////// Полски език - практически курс, факултативен
ІІ фонетичен кабинет
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Славянски език практически V част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Румънски език
ІІ фонетичен кабинет
С.Костова
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Румънски език 4 част
ІІ фонетичен кабинет
С.Костова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Славянски литератури
ІІ фонетичен кабинет
С. Димитрова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Практически сръбски и хърватски език
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies