Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
ІІ фонетичен кабинет 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
Правоговор и правопис на словашкия език (Факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Й. Павлович В. Панайотов
(упражнение)
слов.1к
 
 
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
Б. Васич Р. Железарова Т. Дункова В. Панайотов Д.Константинова А. Ечевери Й. Павлович
ср. и х. ф., 5 к.
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Гръцки език
ІІ фонетичен кабинет
А. Трифонова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - I част
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
Й. Павлович А. Ечевери Д.Константинова В. Панайотов Т. Дункова Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к
Практически курс по руски език І част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
Практически руски език I част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Комуникативни умения на сръбски и хърватски език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Румънски език
ІІ фонетичен кабинет
С. Костова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Практически полски език VI част
ІІ фонетичен кабинет
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език V част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Правоговор и правопис на чешкия език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
М. Младенова
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
Практически сръбски и хърватски език VI част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език VII част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies