Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
ІІ фонетичен кабинет 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Новогръцки език
ІІ фонетичен кабинет
А. Трифонова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Б. Васич А. Сучац
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Практически полски език IX част
ІІ фонетичен кабинет
Ж. Павлович
полска ф., 5 к.
(упражнение)
Практически чешки език IX част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Коваржова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
Новогръцки език 7 част
ІІ фонетичен кабинет
Ф.Христакуди
балканистика, 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
Б. Васич А. Сучац
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Правоговор и правопис на чешския език (факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
М. Младенова
чешка ф. 1 к.
(упражнение)
Практика на превода на чешкия език
ІІ фонетичен кабинет
Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Румънски език
ІІ фонетичен кабинет
В. Алексова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език V част
ІІ фонетичен кабинет
Б. Васич А. Сучац
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
Правоговор и правопис на словашкия език (Факултатив)
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов
слов.1к
(упражнение)
Новогръцки език 1 част
ІІ фонетичен кабинет
А. Трифонова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Практически руски език - I част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически сръбски и хърватски език
ІІ фонетичен кабинет
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Магистърска програма  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Практически полски език VII част
ІІ фонетичен кабинет
Ж. Павлович
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език - I част
ІІ фонетичен кабинет
Д.Савова
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies