Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
134 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Румънски език 5 част
134
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Латински език
134
Й. Сиракова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Новогръцки език 3 част
134
А. Трифонова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Балканско езикознание
134
М. Александрова
балканистика, 4 к.
(лекция) (упражнение)
Съвременен български език
134
М. Джонова
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Литература на Българското Възраждане
134
Н. Александрова
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Съвременен български език
134
К. Войнова
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Румънски език 7 част
134
Л. Ненковска
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Албански език 6 част
134
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Латински език
134
Й. Сиракова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Румънска литература 2 част
134
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Средновековна балканска история
134
Р. Бояджиев
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Албански език 2 част
134
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Религии и култове на Балканите
134
М. Димитрова
балканистика, 4 к.
(лекция)
Съвременна балканска история
134
Н. Кайчев
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Антична история
134
Л. Грозданова
балканистика, 1 к.
(лекция)
Албанска литература
134
Р. Бейлери
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Сравнително балканско литературознание
134
Р. Станчева
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
Сравнително балканско литературознание
134
Р. Станчева
балканистика, 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies