Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
134 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гръцки език
134
Н.Генова
(упражнение)
балканистика, 4 к.
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Ареална лингвистика
134
Д. Младенова
(лекция)
балканистика, 2 к.
 
 
 
Балканско езикознание
134
(лекция)
балканистика, 4 к.
 
10:00-11:00
 
Старобългарски език
П. Петков
134
(лекция)
балканистика, 2 к.
Съвременни лингвистични теории
134
Е.Търпоманова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
Румънски език
134
В. Алексова
(упражнение)
балканистика, 2 к.
Балканско езикознание/
134
(упражнение)
балканистика, 4 к.
 
12:00-13:00
 
Старобългарски език
П. Петков
134
(упражнение)
балканистика, 2 к.
Старобългарска литература
Д. Атанасова-Пенчева
134
балканистика, 1 к.
(лекция)
Културна антропология
134
В. Васева
(лекция)
балканистика, 2 к.
Албанска литература
134
Р. Бейлери
(лекция)
балканистика, 3 к.
 
13:00-14:00
 
История на Византия
134
Р. Бояджиев
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
14:00-15:00
 
Културна антропология
134
В. Васева
(упражнение)
балканистика, 2 к.
Албанска литература
134
Р. Бейлери
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
История на Византия и Средновековна балканка история
134
Р. Бояджиев
(лекция)
балканистика, 3 к.
Съвременен български език
134
М. Джонова
(лекция)
балканистика, 3 к.
Румънски език
134
С.Костова
(упражнение)
балканистика, 1 к.
Румънски език
134
(упражнение)
балканистика, 3 к.
ПКЕ-Румънски език
134
В. Алексова Р. Станчева
(упражнение)
балканистика, 5 к.
 
16:00-17:00
 
 
17:00-18:00
 
Сравнително балканско литературознание
134
Р. Станчева
(упражнение)
балканистика, 4 к.
Съвременен български език
134
М. Джонова
(упражнение)
балканистика, 3 к.
Румънски език
134
С.Костова
(упражнение)
балканистика, 1 к.
Румънски език
134
(упражнение)
балканистика, 3 к.
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies