Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
134 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Латински език
Й. Сиракова
134
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
Гръцки език
134
А. Трифонова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Албански език
134
А.Панчев
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
Нова и съвременна балканска история
134
И. Първев
балканистика, 4 к.
(лекция)
Нова българска литература
134
Б. Пенчев
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
Османската култура и Балканите
134
С. Иванова
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
Румънски език
134
В. Алексова
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Нова българска литература
134
Б. Пенчев
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
Албански език
134
А.Панчев
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Средновековна балканска история
134
Р. Бояджиев
балканистика, 2 к.
(лекция)
Литература на Българското Възраждане
134
К.Станева
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Антична история
134
Л. Грозданова
балканистика, 1 к.
(лекция)
 
14:00-15:00
 
История на Византия и Средновековна балканска история
134
Р. Бояджиев
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
Съвременен български език
134
Й. Тишева
балканистика, 4 к.
(лекция)
Латински език
134
Й. Сиракова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Теория на литературата
134
Д. Тенев
балканистика, 1 к.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Теория на литературата
134
Д. Тенев
балканистика, 1 к.
(лекция)
Румънска литература
134
Р. Станчева
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
17:00-18:00
 
Съвременен български език
134
Й. Тишева
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Увод в общото езикознание
134
Д. Младенова
(упражнение)
Румънска литература
134
Р. Станчева
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies