Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
чешка ф., 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Педагогическа практика в училище
247-А
В. Баничанска
(лекция)
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
Втори славянски език - словашки
160-В
В. Иванов
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Н. Чернокожев
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
История на чешката литература
150
Д. Григоров
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Славянски език практически V част
ІІ фонетичен кабинет
М. Радичева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
247-А
Т. Ангелова
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Историческа граматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Практически чешки език /Ф/
160-Б
Е. Коваржова
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
История на съответната славянска литература ІІ част
160-В
Т. Бончева
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
В. Атанасов
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Славянски език практически V част
160-Б
Е. Македонска
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
160-Б
Цв. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
147
А. Атанасов
словашка ф., 3к. чешка ф., 3 к. полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Педагогическа практика в училище
247-А
В. Баничанска
(лекция)
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен чешки език - синтаксис и семантика
160-Б
Цв. Аврамова
чешка ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
147
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Б. Борисова
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies