Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
137 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
137
М. Радичева
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Старобългарска литература
137
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Фонетика на българския език
137
П. Шишков
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература
137
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
137
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
137
ас.л-ра1
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
137
Б. Борисова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература
137
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 2 гр.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
137
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
137
М. Радичева
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература
137
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 3 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
137
К. Йорданова
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
История на славянските литератури - II част
137
С. Димитрова
полска ф., 2 к. украинска ф., 2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Съвременна българска литература
137
И. Иванов
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
Западноевропейска литература
137
К. Спасова Б. Паскалева
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение) (през седмица)
Съвременна българска литература
137
К. Йорданова
БФ, 4 к., 6 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Психология
137
Й. Янкулова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
(лекция)
/////////////
 
16:00-17:00
 
Западноевропейска литература
137
К. Спасова
БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
137
К. Йорданова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
18:00-19:00
 
///////////// ///////////// /////////////
 
19:00-20:00
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies