Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
137 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Увод в общото езикознание
137
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Фонетика на българския език
137
Г. Колев
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Фонетика на българския език
137
Г. Колев
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Възрожденска литература
137
С. Данова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
137
К. Янев
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен български език - синтаксис
137
Й. Тишева
(лекция)
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
Съвременен български език - морфология
137
Ст. Фетваджиева
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Фонетика на българския език
137
Г. Колев
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Възрожденска литература
137
С. Данова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
137
Б. Борисова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
Славянски литератури
137
С. Димитрова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременен български език - морфология
137
Ст. Фетваджиева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
137
М. Радичева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература
137
Н. Стоичкова
(упражнение)
БФ, 4 к., 1 гр.
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Съвременна българска литература
137
И. Иванов
(лекция)
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
137
М. Радичева
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Стилистика
137
А. Замбова
(лекция)
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр. БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
Български фолклор
137
К. Янева
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Психология
137
Й. Янкулова
(лекция)
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
 
16:00-17:00
 
Антична и средновековна литература
137
Б. Паскалева
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
137
Ж. Жикова
(упражнение)
БФ, 1 к., 4 гр.
 
17:00-18:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
137
Б. Борисова
(упражнение)
БФ, 3 к., 1 гр.
 
18:00-19:00
 
////////// ////////// ////////// //////////
 
19:00-20:00
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies