Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
137 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
История на българския книжовен език
137
В. Миланов
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
/////////
 
09:00-10:00
 
Българска литература от Първата световна война до наши дни
137
А. Илков
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на българския книжовен език
137
В. Миланов
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Българска диалектология
137
Г. Колев
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Езикова култура
137
В. Миланов
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
///////// История на българския книжовен език
137
В. Миланов
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
137
А. Димитрова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Теория на литературата
137
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Славянски литератури
137
А. Александрова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Старобългарска литература
137
Д. Узунова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
История на българския книжовен език
137
В. Миланов
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Културна антропология на балканските народи
137
В. Васева
балканистика, 2 к.
(лекция)
Българска литература между Първата и Втората световна война
137
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
137
К. Спасова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Руска класическа литература
137
И. Ланджев
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
137
Т. Цанкова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
137
К. Йорданова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Българска литература между Първата и Втората световна война
137
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 2 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
/////////
 
18:00-19:00
 
///////// /////////
 
19:00-20:00
 
/////////  
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies