Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
полска ф., 1 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически славянски език II част - полски
149
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически славянски език ІІ част - полски
149
Ж. Станчева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на полския език (Ф)
149
В. Делева Ж. Павлович
полска ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически славянски език II част - полски
149
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Старобългарски език - I част
150
И. Христова-Шомова
(лекция)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Старобългарски език - I част
159
И. Христова-Шомова
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к. чешка ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к
Фолклор на славянските народи
160
Н. Папучиев
(лекция)
словашка ф., 1к украинска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
Антична и западноевропейска литература - I част
150
К. Михайлов
украинска ф., 1 к. чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. словашка ф., 1к полска ф., 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - II част
160
А. Личева
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
Общо езикознание - II част / Теория на литературата - II част
150 159
чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(упражнение) (през седмица)
словашка ф., 1к украинска ф., 1 к.
Антична и западноевропейска литература - I част
150
К. Михайлов
чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Фолклор на славянските народи
159
К. Янева
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к. чешка ф., 1 к.
(упражнение)
Общо езикознание - II част
150
Д. Младенова
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies