Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
БФ, 2 к., 5 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Западноевропейска литература
обучение_онлайн
Б. Филипова
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
Педагогика
ОНЛАЙН
Р. Василева
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
Сравнителна граматика на славянските езици
обучение онлайн
М. Радичева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Руска литература на XIX век
Онлайн Л. Димитров
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
Западноевропейска литература
ОНЛАЙН
О. Ковачев
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
ОНЛАЙН
М. Кирова
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
ОНЛАЙН
М. Кирова
БФ, 2 к., 6 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Педагогика
ОНЛАЙН
М. Косева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Руска литература на XIX век
Обучение онлайн К. Пунева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
ОНЛАЙН
В. Гешев
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
онлайн обучение
Б. Борисова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Морфология на българския език
ОНЛАЙН
К. Алексова
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр. БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Морфология на българския език
ОНЛАЙН
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies