Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
ср. и х. ф., 4 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
История на сърбохърватската литература ІV част
150
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
(лекция)
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
Българска литература от Първа световна война до наши дни
159
Н. Стоянова
украинска ф., 4к ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
История на сърбохърватската литература ІV част
109
И. Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на сръбския и хърватския книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Българска литература от Първа световна война до наши дни
150
П. Стойчева
(лекция)
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Практически сръбски и хърватски език
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Сръбски и хърватски език практикум VІ част
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies