Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
ср. и х. ф., 4 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
М.Радичева
укр.4к ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език VI част
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
Историческа граматика на сръбския и хърватски език
109
Х. Бояджиев
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
История на българския език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
10:00-11:00
 
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
159
Н. Чернокожев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. слов. 4к укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език VI част
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на сръбската и хърватска литература - ІII част
109
И. Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
Историческа граматика насръбския и хърватски език
159
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(лекция)
История на българския език
150
А.-М. Тотоманова
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. укр.4к слов. 4к чешка ф., 4 к.
(упражнение)
История на сръбската и хърватска литература - ІII част
153к
Е. Дараданова-Христова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к. укр.4к слов. 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Практически сръбски и хърватски език VI част
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
Втори славянски език - словенски
159
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Практически сръбски и хърватски език VI част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първата световна война
150
Б. Борисова
полска ф., 4 к. укр.4к ср. и х. ф., 4 к.
(упражнение) (през седмица)
чешка ф., 4 к. слов. 4к
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:22
Sofia University, Faculty of Slavic Studies