Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
154 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
западен език  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен украински език - словообразуване и лексикология
154
А. Стаменова
укр.3к
(лекция)
 
 
 
История на чешкия книжовен език
154
Е. Македонска
чешка ф., 5 к.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Историческа граматика на украинския език
154
А. Стаменова
укр.4к
(лекция)
Практика на превода по съответния славянски език
154
Д. Денчева
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен украински език - словообразуване и лексикология
154
А. Стаменова
укр.3к
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
История на съответния славянски книжовен език
154
Д.Вакарелска
слов. 5к
(лекция) (упражнение)
Практически словашки език VI част
154
В.Иванов
слов. 4к
(упражнение)
 
 
 
Историческа граматика на украинския език
154
А. Стаменова
укр.4к
(упражнение)
Исторически и културни реалии на Украйна
154
Л. Терзийска
укр. 1к
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Историческа граматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 4 к.
(лекция)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
западен език Магистърски езиковедски курс
154
М. Младенова
чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
Историческа граматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
 
 
 
История на съответния славянски книжовен език
154
А. Стаменова
укр. 5к
(лекция)
Съвременен сръбски и хърватски език - словообразуване и лексикология
154
В. Седефчева
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
История на съответния славянски книжовен език
154
А. Стаменова
(упражнение)
укр. 5к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies