Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
154 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Историческа граматика на съответния славянски език - полски
154
И. Гугуланова
(лекция)
полска ф., 3 к.
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
История на украинския книжовен език
154
А. Стаменова
(лекция)
украинска ф., 4к
История на украинската литература
154
Л. Терзийска
(лекция)
украинска ф., 4к
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Прагматика на словашкия език
154
В. Панайотов
(лекция)
словашка ф., 5к.
Съвременен славянски език-синтаксис
154
П.Мартинова
(лекция)
украинска ф., 3к
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Практически словашки език
154
В. Иванов
(упражнение)
словашка ф., 4к.
Съвременен славянски език синтаксис
154
П.Мартинова
(упражнение)
украинска ф., 3к
 
 
 
Практически словашки език
154
Й. Павлович
(упражнение)
словашка ф., 4к.
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Магистърски езиковедски семинар
154
Р. Камберова
(упражнение)
украинска ф., 5к.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Практически словашки език
154
В. Иванов
(упражнение)
словашка ф., 4к.
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies