Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
154 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Историческа граматика на словашкия език
154
В. Панайотов
словашка ф., 3к.
(лекция)
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Историческа граматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 3 к.
(лекция)
История на украинската литература
154
Вл. Колев
украинска ф., 3к
(упражнение)
История на словашкия книжовен език
154
Д. Вакарелска
словашка ф., 4к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Прагматика на сръбски и хърватски език
154
Р. Стефчева
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
История на украинската литература
154
Л. Терзийска
украинска ф., 3к
(лекция)
Прагматика на чешкия език
154
М. Младенова
чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies