Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
ср. и х. ф., 3 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Педагогическа практика в училище
247-А
В. Баничанска
(упражнение) (лекция)
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
 
 
 
 
 
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
159
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
История на съответната славянска литература ІІ част
150
В. Седефчева
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
159
Н. Чернокожев
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
159
А. Атанасов
словашка ф., 3к. украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
247-А
Т. Ангелова
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
 
 
 
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
150
М. Стефанов
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
 
12:00-13:00
 
 
 
 
История на съответната славянска литература ІІ част
109
Е. Дараданова-Христова
(лекция)
ср. и х. ф., 3 к.
Историческа граматика на съответния славянски език-сръб. и хр.
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 3 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
 
13:00-14:00
 
Педагогическа практика в училище
247-А
В. Баничанска
(упражнение) (лекция)
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен славянски език - синтаксис
109
Р. Стефчева
(лекция)
ср. и х. ф., 3 к.
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к.
 
15:00-16:00
 
Славянски език практически V част
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
В. Атанасов
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
Втори славянски език - словенски
159
Е. Шпрагер
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
159
Б. Борисова
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(през седмица) (упражнение)
ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к.
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies