Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
176-Б 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на българския език
176-Б
Г. Ганева
(упражнение)
БФ, 3 к., 3 гр.
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Магистърска програма
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Магистърска програма  
 
 
История на българския език
176-Б
Г. Ганева
(упражнение)
БФ, 3 к., 6 гр.
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на българския език
176-Б
Р. Александрова
(упражнение)
БФ, 3 к., 4 гр.
Магистърска програма История на българския език
176-Б
Г. Ганева
(упражнение)
БФ, 3 к., 5 гр.
 
13:00-14:00
 
Култове и религии на Балканите
176-Б
М. Димитрова
(лекция)
балканистика, 3 к.
 
14:00-15:00
 
История на българския език
176-Б
Р. Александрова
(упражнение)
БФ, 3 к., 1 гр.
История на българския език
176-Б
Г. Ганева
(упражнение)
БФ, 3 к., 2 гр.
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies