Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
ср. и х. ф., 1 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Стефанов
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
 
 
 
Старобългарски език - I част
150
И. Христова-Шомова
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к. украинска ф., 1 к. чешка ф., 1 к. словашка ф., 1к
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Дошен Б. Васич
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Старобългарски език - I част
150
И. Христова-Шомова
(лекция)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
Практически сръбски и хърватски език
109
М. Стефанов
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Антична и западноевропейска литература - I част
160
К. Михайлов
украинска ф., 1 к. чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. словашка ф., 1к полска ф., 1 к.
(лекция)
Фолклор на славянските народи
160
Н. Папучиев
(лекция)
словашка ф., 1к украинска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
Общо езикознание - II част
159
Д. Младенова
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - II част
160
А. Личева
(лекция)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
Практически сръбски и хърватски език
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к.
Общо езикознание - II част
160
Д. Младенова
(лекция)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Теория на литературата - II част
148
Е. Стоянов
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
Славянски език практика ІІ част - сръбски и хърватски
ІІ фонетичен кабинет
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 1 к.
(упражнение)
Антична и западноевропейска литература - I част
159
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
чешка ф., 1 к. украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к
Фолклор на славянските народи
159
украинска ф., 1 к. чешка ф., 1 к. словашка ф., 1к
(упражнение)
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies