Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
БФ, 3 к., 5 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Славянски литератури
160
К. Янев
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Педагогическа практика  
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен български език - синтаксис
137
Й. Тишева
(лекция)
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
История на българския език
160
А.-М. Тотоманова
(лекция)
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
Славянски литератури
160
Ани Бурова
(лекция)
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
Съвременен български език - синтаксис
147
Б.Радева
(упражнение)
БФ, 3 к., 5 гр.
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Методика на обучението по литература
247-А
А. Дамянова
(лекция)
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
 
 
 
История на българския език
176-Б
Г. Ганева
(упражнение)
БФ, 3 к., 5 гр.
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Педагогическа практика
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
160
М. Кирова
(лекция)
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
160
Б. Борисова
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Психология
137
Й. Янкулова
(лекция)
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр. БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies