Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
149-А 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически полски език VІ част
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Съвременен полски език - словообразуване и лексикология
149-А
Ж. Станчева
полска ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Практически полски език VII част
149-А
Ж. Павлович
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
История на полския книжовен език
149-А
М. Виларова
полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стилистика на съответния славянски език
149-А
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
История на полската литература - І част
149-А
К. Кокинова
(лекция)
полска ф., 3 к.
История на полския книжовен език
149-А
М. Виларова
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на полската литература - ІII част
149-А
К. Кокинова
полска ф., 4 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
История на полската литература - І част
149-А
А. Варсано
полска ф., 3 к.
(упражнение)
История на полската литература - ІII част
149-А
А. Варсано
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Втори славянски език - полски
149-А
М. Тодорова
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Практически полски език V част
149-А
А. Ечевери
(упражнение)
полска ф., 3 к.
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Стилистика на полския език
149-А
Д. Денчева
полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Историческа граматика на полския език
149-А
М. Виларова
полска ф., 4 к.
(упражнение)
Практически полски език V част
149-А
Ж. Павлович
(упражнение)
полска ф., 3 к.
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies