Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
136 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Старобългарска литература
136
М. Антонова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Съвременен български език - морфология
136
Ст. Фетваджиева
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
136
М. Радичева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
136
Ж. Жикова
(упражнение)
БФ, 1 к., 5 гр.
Сравнителна граматика на славянските езици
136
М. Радичева
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Педагогика
136
М. Косева
(упражнение)
БФ, 2 к., 3 гр.
Руска класическа литература
136
К. Пунева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
136
А. Димитрова
(упражнение)
БФ, 1 к., 2 гр.
Руска класическа литература
136
К. Пунева
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Съвременен български език - морфология
136
К. Алексова
(упражнение)
БФ, 2 к., 1 гр.
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Увод в общото езикознание
136
Е.Търпоманова
(през седмица) (упражнение)
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр.
Западноевропейска литература
136
Б. Паскалева
(през седмица)
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература
136
Н. Стоичкова
(упражнение)
БФ, 4 к., 2 гр.
Съвременна българска литература
136
К. Йорданова
БФ, 4 к., 6 гр.
(упражнение)
Антична и средновековна литература
136
Б. Паскалева
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Увод в общото езикознание
136
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
Антична и средновековна литература
136
Б. Паскалева
(упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр.
Българска възрожденска литература
136
С. Данова
украинска ф., 2к словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к.
(през седмица) (упражнение)
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к.
Фонетика на българския език
136
Г. Колев
(упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр.
Съвременен български език - морфология
136
К. Алексова
(упражнение)
БФ, 2 к., 2 гр.
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Български фолклор
136
А. Тотева
(упражнение)
БФ, 1 к., 4 гр.
Западноевропейска литература
136
Б. Паскалева
(през седмица) (упражнение)
БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
Български фолклор
136
К. Янева
(упражнение)
БФ, 1 к., 6 гр.
Фонетика на българския език
136
Г. Колев
(упражнение)
БФ, 1 к., 2 гр.
Съвременен български език - морфология
136
К. Алексова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
//////////  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies