Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
136 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Български фолклор
136
М. Маринова
БФ, 1 к., 4 гр.
(упражнение)
Български фолклор
136
М. Маринова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Български фолклор
136
М. Маринова
(упражнение)
БФ, 1 к., 6 гр.
Старобългарски език
136
А. Димитрова
(упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр.
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
136
Б. Борисова
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Педагогика
136
М. Косева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
136
ас.л-ра1
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
136
К. Йорданова
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Руска литература на XIX век
136
К. Пунева
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Антична и средновековна литература
136
Б. Паскалева
(упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр.
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
136
И. Шехада
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Български фолклор
136
М. Илчевска
(упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр.
Увод в общото езикознание
136
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
13:00-14:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
136
ас.л-ра1
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
История на българския език
136
А.-М. Тотоманова
БФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Български фолклор
136
М. Илчевска
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
Български фолклор
136
М. Илчевска
(упражнение)
БФ, 1 к., 2 гр.
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Съвременна българска литература
136
Н. Стоянова
БФ, 4 к., 4 гр.
(упражнение)
 
16:00-17:00
 
Руска литература на XIX век
136
И. Ланджев
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Старобългарска литература
136
Д. Атанасова-Пенчева
(упражнение)
БФ, 1 к., 1 гр.
Педагогика
136
М. Косева
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Педагогика
136
М. Косева
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Руска литература на XIX век
136
И. Ланджев
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies