Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2021/2022 г.
136 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Българска литература между Първа и Втората световна война
136
Н. Стоичкова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Морфология на българския език
136
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Българска литература между Първа и Втората световна война
136
Н. Стоянова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
136
К. Йорданова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Съвременен руски език. Фонетика.
136
Т. Алексиева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Увод в теорията на превода
136
С. Петкова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Педагогика
136
М. Петкова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Практически руски език VIII част
136
К. Петрова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Морфология на българския език
136
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Фонетика на българския език
136
Вл. Жобов
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Славянски литератури
136
Е. Дараданова-Христова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Съвременен руски език. Фонетика.
136
Т. Алексиева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
Старобългарска литература
136
Д.Узунова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
136
К. Йорданова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
История на руския книжовен език
136
Цв. Ралева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Литература на Българското Възраждане
136
Вл. Игнатов
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Морфология на българския език
136
Л. Ласкова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Сравнителна граматика на славянските езици
136
М. Радичева
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Педагогика
136
М. Петкова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Руска литература на XIX век - I част
136
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Българска литература между Първа и Втората световна война
136
Н. Стоянова
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
История на българския език
136
М. Панева
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Антична и средновековна литература
136
К. Спасова
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Увод в общото езикознание
136
Б. Михайлова
БФ, 1 к., 6 гр. БФ, 1 к., 5 гр.
(през седмица) (упражнение)
Руска литература на XIX век - I част
136
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Стилистика
136
Я. Сивилова
БФ, 4 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
СИД "Език и право"
Вл. Миланов
136
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Старобългарски език
136
П. Петков
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Български фолклор
136
М. Маринова
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
136
М. Панева
БФ, 1 к., 6 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
136
К. Янев
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 22.3.2022 г. 16:25
Sofia University, Faculty of Slavic Studies