Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
136 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Старобългарски език
136
Ж. Жикова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Българска диалектология
136
Г. Колев
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Възрожденска литература
136
В. Игнатов
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Възрожденска литература
136
В. Игнатов
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Старобългарска литература
136
М. Вапцарова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Славянски литератури
136
В. Колев
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Българска диалектология
136
Г. Колев
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Езикова култура
136
С. Фетваджиева
БФ, 1 к., 5 гр.
(упражнение)
Общо езикознание
136
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Българска литература между Първата и Втората световна война
136
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 3 гр.
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
Руска литература на ХХ век
136
К. Пунева
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Лексикология на българския език
136
Ангел Ангелов
БФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
Българска диалектология
136
Г. Колев
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Езикова култура
136
В. Миланов
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Руска класическа литература
136
И. Ланджев
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Лексикология на българския език
136
Ангел Ангелов
БФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
136
А. Димитрова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
136
К. Спасова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
136
К. Йорданова
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
История на българския книжовен език
136
В. Миланов
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
136
К. Адирков
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
136
В. Колев
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
136
К. Йорданова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
История на българския книжовен език
136
В. Миланов
БФ, 3 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies