Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
136 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
История на българския език
136
К. Кирилов
БФ, 4 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременна българска литература
136
А. Илков
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
Съвременна българска литература I
136
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 3 гр.
(упражнение)
Общо езикознание
136
Е.Търпоманова
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Лексикология на българския език
136
Я.Сивилова
БФ, 1 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
СИД "Изкуственото същество от романтизма до виртуалната реалност автомати, роботи, аватари"
136
М. Николчина Н. Генов
(лекция)
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
136
К. Йорданова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
СИД "Превод на научен текст"
136
В. Манчев
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Литература на Българското Възраждане
136
С. Данова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Старобългарска литература
136
Д.Узунова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Съвременният политически дискурс и проблемите на превода (преводачески профил)
136
С. Петкова
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Съвременен български език
136
К.Алексова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Синтаксис на българския език
136
Б. Радева
БФ, 3 к., 5 гр.
(упражнение)
Славянски литератури
136
Е. Дараданова-Христова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Теория на литературата
136
Е. Стоянов
БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
(през седмица) (упражнение)
Старобългарска литература
136
Д.Узунова
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Практически руски език І част
136
И. Бирова
РФ, 1 к., 2 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХIХ век
136
Р. Парашкевова
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХIХ век
136
К. Пунева
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
Старобългарска литература
136
В. Савова
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Старобългарска литература
136
Пл. Костова
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Бълг. литература от Освобождението до Първата световна война
136
Б. Борисова
БФ, 3 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Славянски литератури
136
С. Димитрова
БФ, 3 к., 4 гр.
(упражнение)
Руска литература на ХIХ век
136
Р. Парашкевова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
136
К. Спасова
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
(през седмица) (упражнение)
Старобългарска литература
136
В. Савова
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
История на българския език
136
К. Кирилов
БФ, 4 к., 5 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Старобългарски език
136
Ж. Жикова
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
136
Б. Филипова
БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
История на българския книжовен език
136
В. Миланов
БФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Западноевропейска литература
136
Б. Паскалева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies