Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
РФ, 2 к., 1 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически курс по руски език - ІV част
124
А.Баранова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
 
 
Българска литература
125
Н. Стоичкова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Практически курс по руски език - ІV част
135
Е. Раденкова
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Практически курс по руски език - ІV част
124
А.Баранова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Теория на превода
124 (компютърен кабинет)
Вл. Манчев
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Българска литература
125
Н. Стоичкова
(лекция)
РФ, 2 к., 1 гр.
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически курс по руски език - ІV част
135
Е. Раденкова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Теория на превода
124
С. Петкова
(лекция)
РФ, 2 к., 1 гр.
Руска литература на 19 век
135
К. Пунева
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Съвременен руски език. Морфология
125
К. Петрова
(лекция)
РФ, 2 к., 1 гр.
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Съвременен руски език. Морфология
124 (компютърен кабинет)
К. Петрова
(упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
Руска литература на 19 век
124
А. Вачева
(лекция)
РФ, 2 к., 1 гр.
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies