Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
124 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически курс по руски език - ІV част
124
А.Баранова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Българска литература
124
Н. Стоичкова
РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
Стара руска литература
124
И. Чекова-Димитрова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
 
09:00-10:00
 
Практически руски език II част
124
Н. Нечаева
(упражнение)
РФ, 1 к., 2 гр.
Съвременен руски език. Прагматика
124
С. Петкова
(лекция)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
10:00-11:00
 
Практически курс по руски език - ІV част
124
А.Баранова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Стара руска литература
124
И. Чекова-Димитрова
(лекция)
РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Практически руски език
124
А. Градинарова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Съвременен български език
124
К. Алексова
(лекция)
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
Теория на превода
124
С. Петкова
(лекция)
РФ, 2 к., 1 гр.
Историческа граматика на руския език
124
Р. Станков
(лекция)
РФ, 3 к., 1 гр.
Странознание на Русия
124
Р. Станков
(лекция)
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Практически руски език
124
А. Градинарова
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
Старобългарски език
124
Т. Славова
(лекция)
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
Руска литература на 19 век
124
А. Вачева
(лекция)
РФ, 2 к., 1 гр.
Историческа граматика на руския език
124
Р. Станков
(през седмица) (упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Практически руски език
124
А. Градинарова
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
////////// Сравнителна граматика на славянските езици
124
М. Виларова
(лекция)
РФ, 3 к., 1 гр.
//////////  
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
124
М. Виларова
(упражнение)
РФ, 3 к., 1 гр.
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies