Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
124 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Съвременен руски език. Синтаксис
124
А. Градинарова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Практически курс по руски език ІІІ част
124
И. Манова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически курс по руски език І част
124
А.Баранова
(упражнение)
РФ, 1 к., 1 гр.
 
 
 
Руски фолклор и руска етнология І/ІІ
124
И. Чекова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
09:00-10:00
 
Практически курс по руски език І част
124
Е. Раденкова
РФ, 1 к., 1 гр.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
Практически курс по руски език ІII част
124
И. Манова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език V част
124
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Руски фолклор и руска етнология
124
И. Чекова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
Съвременен руски език. Синтаксис.
124
А. Градинарова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
Практически курс по руски език V част
124
А. Градинарова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Историческа граматика на руския език
124
Р. Станков
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Руски език
124
слов. 3
Ц. Досева
чешка ф., 3 к. укр.3к
(упражнение)
Увод в литературната теория
124
Д. Тенев
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 2 гр.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Увод в общото езикознание
124
М. Александрова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(лекция)
Историческа граматика на руския език
124
Р. Станков
РФ, 2 к., 1 гр. РФ, 2 к., 2 гр.
(лекция)
Руска литература от ХVІІІ век
124
А. Вачева
РФ, 2 к., 1 гр. РФ, 2 к., 2 гр.
(лекция)
Руска литература от ХІХ век
124
А. Вачева
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
/////////
 
16:00-17:00
 
Руска литература от ХVІІІ век
124
А. Вачева
РФ, 2 к., 1 гр. РФ, 2 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Историческа граматика на руския език
124
Р. Станков
РФ, 2 к., 1 гр. РФ, 2 к., 2 гр.
(през седмица) (упражнение)
/////////
 
18:00-19:00
 
 
 
 
/////////
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:23
Sofia University, Faculty of Slavic Studies