Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
124 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен руски език. Фонетика.
124
Т. Алексиева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
Българска литература
124
Н. Стоичкова
РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
 
09:00-10:00
 
Съвременен руски език. Фонетика.
124
Т. Алексиева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
История на руския книжовен език
124
Цв. Ралева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Съвременен руски език. Прагматика
124
С. Петкова
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
Практически руски език VIII част
124
Т. Алексиева
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Практически руски език - ІV част
124
Л. Жилев
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Старобългарски език
124
Т. Славова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(лекция)
Историческа граматика на руския език
124
Р. Станков
РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Странознание на Русия
124
Р. Станков
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(лекция)
Стара руска литература
124
И. Чекова-Димитрова
РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
14:00-15:00
 
Практически руски език - ІV част
124
И. Манова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език VIII част
124
А. Градинарова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Руска литература на XIX век - I част
124
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Стара руска литература
124
И. Чекова-Димитрова
РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
Старобългарски език
124
Т. Славова
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
(лекция) (упражнение)
 
16:00-17:00
 
Руска литература на XIX век - I част
124
Р. Парашкевова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език VI част
124
А. Градинарова
РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Практически руски език
124
И. Манова
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
/////////////
 
17:00-18:00
 
/////////////
 
18:00-19:00
 
///////////// ///////////// Практически руски език - ІV част
124
И. Манова
РФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
 
19:00-20:00
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies