Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.
Л. Желева 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически украински език - I част
428
Л. Желева
укр. 1к
(упражнение)
Практика на превода по съответния славянски език
160-В
Л. Желева
укр. 5к
(упражнение)
 
 
 
Практически украински език V част (факултатив)
428
Л. Желева
укр.3к
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Втори славянски език - украински
149-А
Л. Желева
полска ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов Л. Желева Т. Дункова Д.Константинова А. Ечевери Ж. Павлович Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
 
 
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
В. Панайотов Л. Желева Т. Дункова Д.Константинова А. Ечевери Ж. Павлович Р. Железарова
чешка ф., 5 к.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 20.12.2019 г. 16:09
Sofia University, Faculty of Slavic Studies