Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2020/2021 г. - месец октомври
слов. 3 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
педагогическа практика Руски език - III част
159
Ц. Досева
слов. 3 ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
Практически словашки език V част
Словакистичен кабинет 2 (бл. 17)
ас. (словашки език)
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
150
Н. Сталянова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Съвременен български език ІІ част - морфология и синтаксис
онлайн Б. Радева
слов. 3 полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Лексика и фразеология на словашкия език - I част (факултатив)
Словакистичен кабинет 2 (бл. 17)
В. Гечова
слов. 3
(упражнение)
История на словашката литература - І част
159
Д.Григоров
слов. 3
(лекция)
Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
150
Н. Сталянова
полска ф., 3 к. укр.3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
247-А
Т. Ангелова
укр.3к полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически словашки език V част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 3
(упражнение)
Съвременен словашки език - словообразуване и лексикология
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 3
(лекция)
Съвременен български език ІІ част - морфология и синтаксис
159
Петя Осенова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
История на словашката литература - І част
160-В
слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
педагогическа практика  
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен словашки език - словообразуване и лексикология
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
Руска литература от ХХ век
ОНЛАЙН Г. Петкова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
В. Атанасов
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
СИД "Социолингвистика"
160
Ангел Ангелов
ср. и х. ф., 3 к. слов. 3 чешка ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Руска литература от ХХ век
ОНЛАЙН Г. Петкова
укр.3к ср. и х. ф., 3 к.
(през седмица)
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
педагогическа практика  
 
 
СИД "Увод в християнството"
150
П. Петков
слов. 4к укр.4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. чешка ф., 3 к. укр.3к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2020 г. 16:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies