Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
слов. 3 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
педагогическа практика Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
159
Н. Сталянова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
Практически словашки език V част
160-В
В. Гечова
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Лексика и фразеология на словашкия език - I част (факултатив)
слов. 3
(упражнение)
 
 
 
История на словашката литература - І част
154
Т. Бончева
слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
247-А
Д. Василева
укр.3к полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. слов. 3
(лекция)
Съвременен български език І част - фонетика и лексикология
159
Н. Сталянова
полска ф., 3 к. укр.3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Съвременен словашки език - словообразуване и лексикология
437
Д. Иванова
слов. 3
(лекция)
Руски език - III част
149 /ПФ/
Ц. Досева
слов. 3 полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
Съвременен български език ІІ част - морфология и синтаксис
150
Петя Осенова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
педагогическа практика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен словашки език - словообразуване и лексикология
437
Д. Иванова
слов. 3
(упражнение)
История на словашката литература - І част
160-В
С. Димитрова
слов. 3
(лекция)
Практически словашки език V част
Словакистичен кабинет (бл. 17)
П.Николова
слов. 3
(упражнение)
Руска литература от ХХ век
150
Г. Петкова
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
В. Атанасов
полска ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. чешка ф., 3 к. укр.3к слов. 3
(лекция)
Съвременен български език ІІ част - морфология и синтаксис
159
Б. Радева
укр.3к слов. 3 ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Руска литература от ХХ век
150
Г. Петкова
полска ф., 3 к. укр.3к ср. и х. ф., 3 к.
(през седмица)
чешка ф., 3 к. слов. 3
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
педагогическа практика  
 
 
СИД "Увод в християнството"
160
П. Петков
чешка ф., 3 к. укр.3к ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. слов. 3
(лекция)
СИД "Социолингвистика"
148
Ангел Ангелов
ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. укр.3к слов. 3 чешка ф., 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies