Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.
428 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически украински език - I част
428
Л. Желева
укр. 1к
(упражнение)
Комуникативни умения на украински език (факултатив)
428
О. Сорока
укр.2к
(упражнение)
Правоговор и правопис на украински език (факултатив)
428
О. Сорока
укр. 1к
(упражнение)
Практически украински език V част (факултатив)
428
Л. Желева
укр.3к
(упражнение)
Практически украински език V част
428
П. Мартинова
укр.3к
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
Практически украински език - I част
428
А. Стаменова
укр. 1к
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически украински език - III част
428
В.Драгулева
укр.2к
(упражнение)
Практически украински език - I част
428
А. Стаменова
укр. 1к
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Практически украински език VII част
428
В. Колев
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен украински език - словообразуване и лексикология
428
П. Мартинова
укр.3к
(лекция)
Практически украински език VI част
428
П. Мартинова
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Съвременен украински език - словообразуване и лексикология
428
П. Мартинова
укр.3к
(упражнение)
История на съответния славянски книжовен език
428
А. Стаменова
укр. 5к
(лекция)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
История на съответния славянски книжовен език
428
А. Стаменова
укр. 5к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 20.12.2019 г. 16:09
Sofia University, Faculty of Slavic Studies