Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
ср. и х. ф., 5 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
История на съответния славянски книжовен език
109
Х. Бояджиев
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Магистърски литературоведски семинар
150
С. Димитрова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
Б. Васич Р. Железарова Т. Дункова В. Панайотов Д.Константинова А. Ечевери Й. Павлович
ср. и х. ф., 5 к.
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Българска литература от Първата световна война до наши дни
137
А. Илков
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Магистърски езиковедски курс
158
И. Гугуланова
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
 
 
 
Стилистика на съответния славянски език
149-А
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
Й. Павлович А. Ечевери Д.Константинова В. Панайотов Т. Дункова Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к
Магистърски литературоведски семинар
159
Ани Бурова
полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Магистърски литературоведски курс
150
Д.Григоров
полска ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Теория на превода
150
Р. Железарова
укр. 5к чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к. слов. 5к
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Магистърски езиковедски курс
150
В. Панайотов Н. Иванова
укр. 5к полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Теория на превода
159
Р. Железарова
чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
15:00-16:00
 
Магистърски езиковедски курс
150
Ц. Аврамова
чешка ф., 5 к. слов. 5к укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
Практически сръбски и хърватски език VII част
158
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Магистърски езиковедски курс
154
М. Младенова
чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
 
16:00-17:00
 
История на сръбския и хърватския книжовен език
158
Н. Иванова
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
Българска литература от Първата световна война до наши дни
159
Н. Стоянова
слов. 5к чешка ф., 5 к.
(през седмица) (упражнение)
ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к. укр. 5к
 
17:00-18:00
 
Практически сръбски и хърватски език VII част
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Практика на превода по съответния славянски език
109
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
18:00-19:00
 
Практически сръбски и хърватски език VII част
109
М. Дошен Б. Васич
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:22
Sofia University, Faculty of Slavic Studies