Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.
ср. и х. ф., 5 к. 00A1
 [^] [>] понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Съвременна българска литература
136
А. Илков
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к
(лекция)
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език IX част
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Практически сръбски и хърватски език IX част
109
Б. Васич А. Сучац
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Магистърски литературоведски курс
159
Ани Бурова
полска ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Практически сръбски и хърватски език IX част
150
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Магистърски езиковедски курс
150
Н. Иванова В. Панайотов
полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Магистърски езиковедски курс
150
Д.Григоров
чешка ф., 5 к. слов. 5к укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
Стилистика на съответния славянски език
109
М. Стефанов
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
Магистърски езиковедски курс
150
М. Младенова
чешка ф., 5 к. укр. 5к слов. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Магистърски литературоведски семинар
159
С. Димитрова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к полска ф., 5 к.
(лекция)
Магистърски езиковедски курс
150
Ц. Аврамова
укр. 5к полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. чешка ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
Теория и практика на превода
150
Р. Железарова
чешка ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к. слов. 5к
(лекция)
История на сръбския и хърватския книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
Практика на превода по съответния славянски език
153к
Т. Дункова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Конферентен превод
160-Б
Л. Желева Ж. Павлович Т. Дункова Р. Железарова
слов. 5к чешка ф., 5 к. укр. 5к полска ф., 5 к.
История на съответния славянски книжовен език
109
Н. Иванова
ср. и х. ф., 5 к.
(упражнение)
Конферентен превод
160-Б
Л. Желева Ж. Павлович Б. Васич Р. Железарова
чешка ф., 5 к. укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. слов. 5к
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременна българска литература
150
Н. Стоянова
укр. 5к ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
(през седмица) (упражнение)
слов. 5к чешка ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 13.10.2021 г. 16:08
Sofia University, Faculty of Slavic Studies