Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2017/2018 г.
Н. Стоичкова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Българска литература
124
Н. Стоичкова
РФ, 1 к., 3 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 1 гр.
(лекция)
Българска литература
125
Н. Стоичкова
(през седмица) (упражнение)
РФ, 2 к., 1 гр.
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременна българска литература
135
Н. Стоичкова
БФ, 4 к., 3 гр.
(упражнение)
Българска литература
125
Н. Стоичкова
(лекция)
РФ, 2 к., 1 гр.
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременна българска литература
136
Н. Стоичкова
(упражнение)
БФ, 4 к., 2 гр.
Съвременна българска литература
137
Н. Стоичкова
(упражнение)
БФ, 4 к., 1 гр.
Българска литература от Първа световна война до наши дни
150
Н. Стоичкова
(лекция)
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.13 6.3.2018 г. 14:43
Sofia University, Faculty of Slavic Studies