Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летен семестър на учебната 2018/2019 г.
полска ф., 2 к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически славянски език - IV част (полски)
149
Ж. Станчева
полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Българска възрожденска литература
159
С. Данова
полска ф., 2 к. словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Работа с текст на послкия език (Ф)
149-А
А. Ечевери
полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически славянски език - IV част (полски)
149
М. Виларова
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Българска възрожденска литература
150
Н. Александрова
(лекция)
словашка ф., 2к. ср. и х. ф., 2 к. чешка ф., 2 к. полска ф., 2 к. украинска ф., 2к
 
 
 
 
 
 
Руски език - II част
125
Ц. Досева
чешка ф., 2 к. полска ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
История на славянските литератури - II част
137
С. Димитрова
полска ф., 2 к. украинска ф., 2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на славянските литератури - II част
150
Ани Бурова
(лекция)
украинска ф., 2к словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
Съвременен славянски език - морфология
149
Д. Денчева
полска ф., 2 к.
(лекция)
Исттория на славянските литератури - II част
159
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
Руска литература на XIX век
150
А. Вачева
(лекция)
чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к словашка ф., 2к. полска ф., 2 к.
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен славянски език - морфология
149
Д. Денчева
полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Практически славянски език - IV част (полски)
149
Ж. Павлович
полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Руска литература на XIX век
150
А. Вачева
чешка ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(упражнение) (през седмица)
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.2.2019 г. 15:30
Sofia University, Faculty of Slavic Studies