Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
149 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически славянски език ІІ част - полски
149
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически славянски език II част - полски
149
Ж. Станчева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на полския език (Ф)
149
Ж. Павлович
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Практически полски език
149
А. Ечевери
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на съответната славянска литература ІІ част
149
К. Бахнева
полска ф., 3 к.
(лекция)
Практически славянски език II част - полски
149
Ж. Станчева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на полски език (Ф)
149
В. Делева
полска ф., 1 к.
(упражнение)
Славянски език практически V част (Ф)
149
Д. Фатер
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
Прагматика на полския език
149
В. Делева
полска ф., 5 к.
(лекция)
Практически славянски език - IV част (полски)
149
М. Виларова
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Историческа граматика на съответния славянски език - полски
149
И. Гугуланова
полска ф., 3 к.
(лекция)
Съвременен славянски език - морфология
149
Д. Денчева
полска ф., 2 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
Практически славянски език - IV част (полски)
149
Ж. Станчева
полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
История на полския книжовен език
149
Д. Денчева
полска ф., 4 к.
(лекция)
Практически славянски език - IV част (полски)
149
Ж. Павлович
полска ф., 2 к.
(упражнение)
Славянски език практически V част
149
В. Делева
полска ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
149
Д. Денчева
полска ф., 2 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
16:00-17:00
 
Магистърски езиковедски семинар
149
А. Ечевери
полска ф., 5 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Славянски език практически V част
149
Ж. Павлович
полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies