Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2021/2022 г.
151 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новогръцки език 2 част
151
А.Трифонова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Румънски език 4 част
151
Л. Ненковска
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Нова българска литература
151
Б. Пенчев
балканистика, 2 к.
(лекция)
Румънска литература 1 част
151
Л. Ненковска
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен български език
151
К. Войнова
балканистика, 3 к.
(през седмица) (упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Албански език 5 част
151
Е.Търпоманова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Южнославянски литератури
151
И. Христова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Нова балканска история
151
И. Първев
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
Ареална лингвистика
151
Д. Младенова
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Индоевропейско езикознание 2 част
151
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Албански език 5 част
151
Е.Търпоманова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Новогръцки език 7 част
151
Н. Генова
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Албански език 3 част
151
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Културна антропология на балканските народи 2 част
151
М. Илчевска
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Индоевропейско езикознание 2 чсаст
151
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 22.3.2022 г. 16:25
Sofia University, Faculty of Slavic Studies