Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
151 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Гръцки език СИД
151
Ф. Христакуди
балканистика, 5 к.
(лекция)
Румънски език VI част
151
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Румънски език СИД
151
Л. Ненковска
балканистика, 5 к.
(лекция)
Румънска литература 1 част
151
Л. Ненковска
балканистика, 2 к.
(лекция)
Новогръцки език 2 част
151
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Румънски език VI част
151
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Румънски език СИД
151
Л. Ненковска
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Палеобалкански езици
А. Мирчева
балканистика, 4 к.
151
(лекция)
 
12:00-13:00
 
Индоевропейско езикознание
151
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Южнославянски литератури
151
И. Христова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Сравнително балканско литературознание II част
151
Р. Станчева
балканистика, 4 к.
(лекция)
Нова балканска история
151
И. Първев
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
Палеобалкански езици
151
А. Мирчева
балканистика, 4 к.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Индоевропейско езикознание
151
Б. Михайлова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
Румънски език 4 част
151
В. Алексова
балканистика, 2 к.
(упражнение)
Сравнително балканско литературознание
151
Р. Станчева
балканистика, 4 к.
(упражнение)
Южнославянски литератури II част
151
И. Христова
балканистика, 5 к.
(лекция)
Културна антропология на балканските народи 2 част
151
М. Илчевска
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
Нова българска литература
151
Б. Пенчев
балканистика, 2 к.
(лекция)
Нова и съвременна балканска история
151
Н. Кайчев
балканистика, 4 к.
(лекция)
 
16:00-17:00
 
Съвременен български език
151
К. Войнова
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies