Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
151 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Румънски език 2 част
151
Ю. Баховски
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Съвременни лингвистични теории
151
Е.Търпоманова
балканистика, 1 к.
(лекция)
СИД
151
балканистика, 5 к.
(лекция)
Румънски език СИД
151
Л. Ненковска
балканистика, 5 к.
(лекция)
Румънски език 6 част
151
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Албански език 1 част
151
Е.Търпоманова
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Южнославянски литератури
151
И. Христова
балканистика, 3 к.
(лекция)
Румънски език 6 част
151
Л. Ненковска
балканистика, 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Старогръцки език
151
М. Ивайлова
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Религии и култове на Балканите 1 част
151
А.-М. Тотоманова А. Бояджиев
балканистика, 3 к.
(лекция)
Ареална лингвистика
151
Д. Младенова
балканистика, 2 к.
(лекция)
Румънска литература 1 част
151
Л. Ненковска
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Румънски език 4 част
151
Б. Петров
балканистика, 2 к.
(упражнение)
СИД Албански език
151
Е.Търпоманова
балканистика, 5 к.
(лекция)
Албански език 1 част
151
М. Димитрова
балканистика, 1 к.
(упражнение)
Албански език 3 част
151
балканистика, 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Културна антропология на балканските народи 2 част
151
М. Илчевска
балканистика, 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
СИД Албански език
151
Р. Бейлери
балканистика, 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 3.4.2023 г. 16:21
Sofia University, Faculty of Slavic Studies