Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2021/2022 г.
153 каб. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 3к
(лекция)
Практически словашки език - VIII част
153 каб.
Вл. Гечова
словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Съвременен славянски език - морфология
153 каб.
Д. Савова
ср. и х. ф., 2 к.
(лекция)
Прагматика на словашкия език
153 каб.
В. Панайотов
словашка ф., 5к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 3к
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
153 каб.
Д. Савова
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
Магистърски езиковедски семинар
153 каб.
В. Панайотов
словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 4к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 22.3.2022 г. 16:25
Sofia University, Faculty of Slavic Studies