Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
153 каб. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически словашки език
153 каб.
Й. Павлович
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
История на чешка литература ІV част
153 каб.
Т. Бончева
чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Съвременен славянски език - синтаксис
153 каб.
Д. Вакарелска
словашка ф., 3к.
(лекция)
Работа с текст на сръбския и хърватския език (Ф)
153 каб.
А. Сучец Б. Васич
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Съвременен славянски език - синтаксис
153 каб.
Д. Вакарелска
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Съвременен славянски език - морфология
153 каб.
Н. Бечева
ср. и х. ф., 2 к.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Съвременен славянски език - синтаксис и семантика
153 каб.
М. Стефанов
ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен славянски език - морфология
153 каб.
Д. Иванова
словашка ф., 2к.
(упражнение)
Практически славянски език - IV част (словашки)
153 каб.
Й. Павлович
словашка ф., 2к.
(упражнение)
Лексика и фразеология на сръбския и на хърватския език /Ф/
153 каб.
А. Сучец Б. Васич
(упражнение)
 
 
 
Съвременен славянски език - морфология
153 каб.
Н. Бечева
ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Историческа граматика на словашкия език
153 каб.
В. Панайотов
словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
Практически славянски език - IV част (словашки)
153 каб.
Л. Видова
словашка ф., 2к.
(упражнение)
Практически словашки език
153 каб.
Е. Митева
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies