Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
428 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически украински език - II част
428
Р. Камберова
украинска ф., 1 к.
(упражнение)
 
 
 
Практически украински език - II част
428
А. Стаменова
украинска ф., 1 к.
(упражнение)
Комуникативни умения на украински език (Ф)
428
украинска ф., 1 к.
(упражнение)
Практически украински език
428
Р. Камберова
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies