Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
430 - I-ви блок 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически славянски език - IV част (украински)
430 - I-ви блок
Л. Желева
украинска ф., 2к
(упражнение)
 
 
 
Работа с текст на украинския език (Ф)
430 - I-ви блок
украинска ф., 2к
(упражнение)
Съврементен славянски езек - морфология
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 2к
(лекция)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Практически славянски език - IV част (украински)
430 - I-ви блок
В. Драгулева
украинска ф., 2к
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 2к
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
История на украинския книжовен език
430 - I-ви блок
А. Стаменова
украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Практически украински език
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 5к.
(упражнение)
Магистърски езиковедски семинар
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 5к.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Съвременен славянски език-синтаксис
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Съвременен славянски език синтаксис
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies