Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
РФ, 2 к., 2 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен руски език. Фонетика.
Т. Алексиева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(през седмица) (упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен руски език. Фонетика.
Т. Алексиева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
Увод в теорията на превода
онлайн
С. Петкова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Практически курс по руски език - ІV част
Вл. Манчев
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Руска литература на XIX век - I част
Онлайн обучение
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Практически курс по руски език - ІV част
Е. Меснянкина
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
История на руския книжовен език
Цв. Ралева
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
Практически руски език
Вл. Манчев
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Руска литература на XIX век - I част
обучение_онлайн
А. Вачева
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език
Вл. Манчев
РФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Славянски литератури
Е. Дараданова-Христова
РФ, 2 к., 2 гр. РФ, 2 к., 1 гр.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies