Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
РФ, 3 к., 2 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически руски език
124
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Устен превод ІІ част
125
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция) (упражнение)
Хоспитиране  
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Превод на специализиран текст
125
Н. Делева
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
Практически руски език - VI част
124 (компютърен кабинет)
К. Петрова
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Съвременен руски език. Морфология
125
К. Петрова
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Съвременен руски език. Морфология
124
К. Петрова
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
Превод на специализиран текст
125
Н. Делева
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
 
12:00-13:00
 
Практически руски език - VI част
125
А. Градинарова
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Руска литература на XX век - I част
124 (компютърен кабинет)
К. Пунева
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език- VI част
125
А. Градинарова
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Хоспитиране
 
13:00-14:00
 
Превод на текстове от деловата сфера - II част
124
Вл. Манчев
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Руска литература на XX век - I част
124
Р. Божанкова
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Превод на текстове от деловата сфера - II част
125
Вл. Манчев
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(упражнение)
Методика на обучението по руски език II част
247-А
А. Маврова
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
Психология
124
Д. Христова
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
Хоспитиране
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Методика на обучението по руски език
247-А
А. Маврова
РФ, 3 к., 2 гр. РФ, 3 к., 1 гр.
(лекция)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies