Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2019/2020 г.
РФ, 3 к., 2 гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Устен превод I част
125
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(лекция) (упражнение)
 
 
 
Съвременен руски език. Лексикология
124
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение) (през седмица)
 
 
 
Съвременен руски език. Лексикология
124
Н. Делева
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(лекция)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Теория и практика на превода
125
А.Баранова
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Практически курс по руски език V част
124 А
К. Петрова
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически руски език V част
135
Т. Алексиева
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Теория и практика на превода
125
А.Баранова
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически курс по руски език V част
125
А. Градинарова
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
Практически курс по руски език V част
135
А. Градинарова
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Превод на ОФДД
124 А
В. Манчев
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(лекция) (през седмица)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Руска литература на XIX век - II част
125
А. Вачева
РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
Педагогика
124 А
М. Косева
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение) (през седмица)
Руска литература на ХIХ век - II част
124
А. Вачева
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(лекция)
Методика на обучението по руски език (1 част)
247-А
А. Маврова
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Педагогика
124
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(лекция)
Методика на обучението по руски език (1 част)
247-А
А. Маврова
РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 3 к., 2 гр.
(упражнение)
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 20.12.2019 г. 16:09
Sofia University, Faculty of Slavic Studies