Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
РФ, 4 к, 1гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически руски език VIII част
Т. Алексиева
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Практически руски език VIII част
Е. Меснянкина
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Педагогическа практика
 
09:00-10:00
 
Съвременен руски език. Прагматика
Онлайн С. Петкова
РФ, 4 к, 2гр. РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Практически руски език VIII част
Е. Меснянкина
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Педагогическа практика Стилистика (преводачески профил)
Н. Нечаева
РФ, 4 к, 2гр. РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
Практически руски език VIII част
К. Петрова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Съвременна руска литература и култура
Онлайн Р. Божанкова
РФ, 4 к, 2гр. РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
Педагогическа практика
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Стилистика (преводачески профил)
Н. Нечаева
РФ, 4 к, 2гр. РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Създаване на типове текст (преводачески профил)
Онлайн Б. Пенчев
РФ, 4 к, 2гр. РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда (педагогически профил)
А. Маврова
РФ, 4 к, 2гр. РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
Приобщаващо образование (педагогически профил)
А. Маврова
РФ, 4 к, 2гр. РФ, 4 к, 1гр.
(през седмица) (лекция)
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies