Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
РФ, 4 к, 1гр. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Устен превод ІІІ част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Практически руски език VIII част
125
А.Баранова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Педагогическа практика
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически руски език VIII част
125
Т. Алексиева
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Практически руски език VIII част
124 (компютърен кабинет)
А.Баранова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогическа практика Устен превод III част
ІІ фонетичен кабинет
Е. Раденкова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Практически руски език VIII част
125
А. Градинарова
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
Превод на текстове от сферата на туризма
124 (компютърен кабинет)
Цв. Ралева
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
13:00-14:00
 
Превод на текстове от сферата на туризма
124 (компютърен кабинет)
Цв. Ралева
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Стилистика
125
Н. Нечаева
РФ, 4 к, 1гр.
(упражнение)
 
 
 
Стилистика
125
Н. Нечаева
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременна руска литература и култура
124
Р. Божанкова
РФ, 4 к, 1гр.
(лекция) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies