Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
украинска ф., 5к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически украински език - VIII част
430 - I-ви блок
О. Книш
украинска ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
Съпоставително славянско езикознание
150
М. Радичева
ср. и х. ф., 5 к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Приобщаващо образование (педагогически профил)
247-А
А. Маврова
украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к.
(лекция) (през седмица)
Практически украински език - VIII част
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прагматика на украинския език
430 - I-ви блок
Р. Камберова
украинска ф., 5к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Литературоведски магистърски семинар
159
С. Димитрова
словашка ф., 5к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Магистърски езиковедски семинар
430 - I-ви блок
Р. Камберова
украинска ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
Васил Гешев Л. Желева Б. Васич В. Панайотов Р. Железарова
украинска ф., 5к. ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к.
Български художествен авангард - изкуството, което искаше да бъде живот
138 каб.
Б. Борисова
ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
Васил Гешев Л. Желева Т. Дункова Д.Константинова Р. Железарова
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к.
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 3.4.2023 г. 16:21
Sofia University, Faculty of Slavic Studies