Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
украинска ф., 3к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Педагогическа практика в училище
247-А
В. Баничанска
(лекция)
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
Историческа граматика на украинския език
154
А. Стаменова
украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
Практически украински език
437
украинска ф., 3к
(упражнение)
Практически украински език
428
Р. Камберова
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Н. Чернокожев
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
247-А
Т. Ангелова
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
147
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
Практически украински език
437
Вл. Колев
украинска ф., 3к
(упражнение)
История на украинската литература
Филологическа библиотека
Вл. Колев
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
В. Атанасов
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
История на украинската литература
154
Л. Терзийска
украинска ф., 3к
(лекция)
 
14:00-15:00
 
Съвременен славянски език-синтаксис
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 3к
(лекция)
Втори славянски език полски език
149-А
М. Тодорова
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
15:00-16:00
 
Педагогическа практика в училище
247-А
В. Баничанска
(лекция)
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
147
А. Атанасов
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. полска ф., 3 к.
(упражнение)
Съвременен славянски език синтаксис
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 3к
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Б. Борисова
полска ф., 3 к. украинска ф., 3к чешка ф., 3 к.
(през седмица) (упражнение)
словашка ф., 3к. ср. и х. ф., 3 к.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Педагогика
150
К.Теодосиев
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies