Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2021/2022 г.
украинска ф., 3к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Педагогическа практика в училище
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
(лекция)
Лексика и фразеология на украинския език
430 - I-ви блок
О. Книш
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Практически украински език - VI част
430 - I-ви блок
Р. Камберова
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
247-А
Д. Василева
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Н. Чернокожев
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
150
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
В. Атанасов
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
Историческа граматика на украинския език
А. Стаменова
украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на украинската литература
153 каб.
Вл. Колев
украинска ф., 3к
(упражнение)
Съвременен славянски език-синтаксис и семантика
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 3к
(лекция)
Втори славянски език полски език
149-А
М. Тодорова
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Педагогическа практика в училище
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
(лекция)
Практически украински език - VI част
430 - I-ви блок
Р. Камберова
украинска ф., 3к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен славянски език синтаксис
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 3к
(упражнение)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
159
А. Атанасов
ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Психология
247-А
В. Баничанска
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Б. Борисова
словашка ф., 3к. чешка ф., 3 к.
(упражнение)
ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к.
Философия СИД
150
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 22.3.2022 г. 16:25
Sofia University, Faculty of Slavic Studies