Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
Вл. Гечова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Практически словашки език - VIII част
439
Вл. Гечова
словашка ф., 4к.
(упражнение)
Практически словашки език - VI част
439
Вл. Гечова
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Норма и стандарт на словашкия език (Ф)
439
Вл. Гечова
словашка ф., 4к.
(упражнение)
Практически словашки език - VIII част
439
Вл. Гечова
словашка ф., 5к.
(упражнение)
Практически словашки език - IV част
437
Вл. Гечова
словашка ф., 2к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Практически словашки език
439
Вл. Гечова
словашка ф., 1к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Комуникативни умения на словашки език (Ф)
439
Вл. Гечова
словашка ф., 1к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Лексика и фразеология на словашкия език (Ф)
154
Вл. Гечова
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 3.4.2023 г. 16:21
Sofia University, Faculty of Slavic Studies