Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
М. Радичева 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
ОНЛАЙН
М. Радичева
БФ, 2 к., 2 гр.
(упражнение)
Практически чешки език - II част
М. Радичева
чешка ф., 1 к.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
ОНЛАЙН
М. Радичева
БФ, 2 к., 4 гр.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
ОНЛАЙН
М. Радичева
БФ, 2 к., 3 гр.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
ОНЛАЙН
М. Радичева
БФ, 2 к., 1 гр.
(упражнение)
Работа с текст на чешкия език (Ф)
М. Радичева
чешка ф., 2 к.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
обучение онлайн
М. Радичева
БФ, 2 к., 5 гр.
(упражнение)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
обучение онлайн
М. Радичева
БФ, 2 к., 6 гр.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies