Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
словашка ф., 1к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 1к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Комуникативни умения на словашки език (Ф)
439
Й. Павлович
словашка ф., 1к
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Фолклор на славянските народи
137
Н. Папучиев
словашка ф., 1к украинска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
 
 
 
Старобългарски език - I част
150
И. Христова-Шомова
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 1к
(упражнение)
Общо езикознание - II част
160
Д. Младенова
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
Фолклор на славянските народи
159
К. Янева
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на литературата - II част
160
А. Личева
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к ср. и х. ф., 1 к. чешка ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(лекция)
Общо езикознание - II част / Теория на литературата - II част
159
Д. Младенова
чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(упражнение) (през седмица)
словашка ф., 1к украинска ф., 1 к.
Антична и западноевропейска литература - I част
150
К. Михайлов
украинска ф., 1 к. чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. словашка ф., 1к полска ф., 1 к.
(лекция)
 
 
 
Теория на литературата - II част
159
Е. Стоянов
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к чешка ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
полска ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к.
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Практически словашки език
439
Л. Видова
словашка ф., 1к
(упражнение)
Антична и западноевропейска литература - I част
159
К. Михайлов
чешка ф., 1 к. ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к
 
 
 
Старобългарски език - I част
159
ср. и х. ф., 1 к. полска ф., 1 к. чешка ф., 1 к.
(през седмица) (упражнение)
украинска ф., 1 к. словашка ф., 1к
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies