Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
словашка ф., 3к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Педагогическа практика в училище
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
(лекция)
Историческа граматика на словашкия език
В. Панайотов
словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
Втори славянски език - чешки
Е. Македонска
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
Н. Чернокожев
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
История на словашката литература
Т. Бончева
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
Т. Ангелова
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
 
 
 
Съвременен славянски език - синтаксис
Д. Иванова
словашка ф., 3к.
(лекция)
 
12:00-13:00
 
Практически словашки език - VI част
Д. Иванова
словашка ф., 3к.
(упражнение)
Практически словашки език - VI част
Вл. Гечова
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
Методика на обучението по българска литература
В. Атанасов
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
 
 
 
Съвременен славянски език - синтаксис
Д. Иванова
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Практически словашки език - VI част
Вл. Гечова
словашка ф., 3к.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
Б. Борисова
ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
(упражнение) (през седмица)
История на словашката литература
С. Димитрова
словашка ф., 3к.
(лекция)
 
15:00-16:00
 
Педагогическа практика в училище
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
(лекция)
 
16:00-17:00
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Педагогика
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
А. Атанасов
словашка ф., 3к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. полска ф., 3 к.
(упражнение)
Философия СИД
К. Янакиев
чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к словашка ф., 4к. полска ф., 4 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к.
Социолингвистика (СИД)
А. Ангелов
украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. словашка ф., 4к. полска ф., 4 к. чешка ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies