Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
словашка ф., 3к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Педагогическа практика в училище
247-А
В. Баничанска
(лекция)
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
Практически словашки език
153 каб.
Й. Павлович
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
147
А. Атанасов
словашка ф., 3к. ср. и х. ф., 3 к.
(упражнение)
 
09:00-10:00
 
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Н. Чернокожев
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен славянски език - синтаксис
153 каб.
Д. Вакарелска
словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Методика на обучението по български език
247-А
Т. Ангелова
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Съвременен славянски език - синтаксис
153 каб.
Д. Вакарелска
словашка ф., 3к.
(упражнение)
Съвременен български език ІІ част морфология и синтаксис
147
А. Атанасов
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. украинска ф., 3к полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
(лекция)
 
 
 
Втори славянски език - чешки
160-В
Е. Македонска
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
Методика на обучението по българска литература
247-А
В. Атанасов
(лекция)
украинска ф., 3к чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. полска ф., 3 к. словашка ф., 3к.
История на словашката литература
Филологическа библиотека
Д. Григоров
словашка ф., 3к.
(лекция)
История на словашката литература
160-В
Т. Бончева
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
14:00-15:00
 
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
П. Николова
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Педагогическа практика в училище
247-А
В. Баничанска
(лекция)
полска ф., 3 к. чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. украинска ф., 3к
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Историческа граматика на словашкия език
153 каб.
В. Панайотов
словашка ф., 3к.
(лекция)
Практически словашки език
154
Е. Митева
словашка ф., 3к.
(упражнение)
Българска литература от Освобождението до Първа световна война
150
Б. Борисова
полска ф., 3 к. украинска ф., 3к чешка ф., 3 к.
(през седмица) (упражнение)
словашка ф., 3к. ср. и х. ф., 3 к.
Практически словашки език
153 каб.
Е. Митева
словашка ф., 3к.
(упражнение)
 
17:00-18:00
 
 
18:00-19:00
 
Педагогика
150
К.Теодосиев
чешка ф., 3 к. ср. и х. ф., 3 к. словашка ф., 3к. полска ф., 3 к. украинска ф., 3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies