Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
словашка ф., 4к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Българска литература от Първа световна война до наши дни
150
Н. Стоянова
словашка ф., 4к. полска ф., 4 к.
(упражнение)
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Практически словашки език
439
Й. Павлович
словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Българска литература от Първа световна война до наши дни
159
П. Стойчева
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
Практически словашки език
439
Й. Павлович
словашка ф., 4к.
(упражнение)
Практически словашки език
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
 
 
История на словашката литература
150
Т. Бончева
словашка ф., 4к.
(упражнение)
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на словашката литература
159
С. Димитрова
словашка ф., 4к.
(лекция)
 
 
 
История на словашкия книжовен език
160-В
Д. Вакарелска
словашка ф., 4к.
(лекция)
История на словашката литература
159
С. Димитрова
словашка ф., 4к.
(лекция) (през седмица)
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
История на словашката литература
159
С. Димитрова
словашка ф., 4к.
(лекция) (през седмица)
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies