Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
словашка ф., 5к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
10:00-11:00
 
Литературоведски магистърски семинар
150
П. Карагьозов
словашка ф., 5к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
Практически словашки език
439
Й. Павлович
словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Магистърски езиковедски семинар
Словакистичен кабинет (бл. 17)
Д. Иванова
словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Практически словашки език
439
В. Панайотов
словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Прагматика на словашкия език
149-А
В. Панайотов
словашка ф., 5к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies