Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2021/2022 г.
словашка ф., 5к. 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Възрожденски трансгресии. литература на Българското Възраждане
150
ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
Практически словашки език - VIII част
153 каб.
Вл. Гечова
словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
Приобщаващо образование (педагогически профил)
247-А
А. Маврова
украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к.
(лекция) (през седмица)
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прагматика на словашкия език
153 каб.
В. Панайотов
словашка ф., 5к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Съпоставително славянско езикознание
159
М. Радичева
ср. и х. ф., 5 к. словашка ф., 5к. полска ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к.
(лекция)
 
 
 
Магистърски езиковедски семинар
153 каб.
В. Панайотов
словашка ф., 5к.
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Практически словашки език - VIII част
439
П. Николова
словашка ф., 5к.
(упражнение)
Конферентен превод
135
Р. Железарова Л. Желева Ж. Павлович Б. Васич
украинска ф., 5к. ср. и х. ф., 5 к. полска ф., 5 к. чешка ф., 5 к.
 
 
 
Литературоведски магистърски семинар
150
П. Карагьозов
словашка ф., 5к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к. полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к.
(лекция)
Конферентен превод
ІІ фонетичен кабинет
Т. Дункова Р. Железарова Ж. Павлович Л. Желева
полска ф., 5 к. ср. и х. ф., 5 к. украинска ф., 5к. чешка ф., 5 к.
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 22.3.2022 г. 16:25
Sofia University, Faculty of Slavic Studies