Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2018/2019 г.
А. Стаменова 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен украински език - словообразуване и лексикология
154
А. Стаменова
укр.3к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Историческа граматика на украинския език
154
А. Стаменова
укр.4к
(лекция)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен украински език - словообразуване и лексикология
154
А. Стаменова
укр.3к
(упражнение)
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Практически украински език - I част
4 км. Зала 1
А. Стаменова
(упражнение)
укр. 1к
Историческа граматика на украинския език
154
А. Стаменова
укр.4к
(упражнение)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Съвременен украински език -фонетика и фонология
159
А. Стаменова
(лекция)
укр.2к
Практически украински език - I част
4 км. Зала 1
А. Стаменова
(упражнение)
укр. 1к
Практически украински език - I част
4 км. Зала 1
А. Стаменова
(упражнение)
укр. 1к
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
История на съответния славянски книжовен език
154
А. Стаменова
укр. 5к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
История на съответния славянски книжовен език
154
А. Стаменова
(упражнение)
укр. 5к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 12.10.2018 г. 16:22
Sofia University, Faculty of Slavic Studies