Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2022/2023 г.
украинска ф., 2к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък Saturday Sunday
 
08:00-09:00
 
Практически украински език - IV част
428
В. Драгулева
украинска ф., 2к
(упражнение)
 
 
 
Практически украински език - IV част
428
Р. Камберова
украинска ф., 2к
(упражнение)
Българска възрожденска литература
159
Н. Пътова
чешка ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(упражнение)
украинска ф., 2к ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Работа с текст на украинския език (Ф)
428
О. Книш
украинска ф., 2к
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 2к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
История на славянските литератури - II част
150
Ани Бурова
украинска ф., 2к словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
(лекция)
 
 
 
Съвременен славянски език - морфология
430 - I-ви блок
П.Мартинова
украинска ф., 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на славянските литератури - II част
159
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к. украинска ф., 2к
(упражнение)
Българска възрожденска литература
150
Н. Александрова
словашка ф., 2к. ср. и х. ф., 2 к. чешка ф., 2 к. полска ф., 2 к. украинска ф., 2к
(лекция)
Руски език - II част
124
В. Недялкова
словашка ф., 2к. украинска ф., 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Руска литература на XIX век
150
Л. Димитров
чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к словашка ф., 2к. полска ф., 2 к.
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Руска литература на XIX век
137
Л. Димитров
чешка ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(през седмица) (упражнение)
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 3.4.2023 г. 16:21
Sofia University, Faculty of Slavic Studies