Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2020/2021 г. - онлайн до края на семестъра
украинска ф., 2к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
Практически украински език - IV част
Л. Желева
украинска ф., 2к
(упражнение)
Практически украински език - IV част
В. Драгулева
украинска ф., 2к
(упражнение)
Съвременен славянски език - морфология
П.Мартинова
украинска ф., 2к
(лекция)
Българска възрожденска литература
С. Данова
(през седмица) (упражнение)
украинска ф., 2к ср. и х. ф., 2 к.
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Съвременен славянски език - морфология
П.Мартинова
украинска ф., 2к
(упражнение)
Руски език - II част
Ц. Досева
украинска ф., 2к ср. и х. ф., 2 к.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
История на славянските литератури - II част
Ани Бурова
украинска ф., 2к словашка ф., 2к. чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. полска ф., 2 к.
(лекция)
Руска литература на XIX век
Л. Димитров
чешка ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к словашка ф., 2к. полска ф., 2 к.
(лекция)
Работа с текст на украинския език (Ф)
О. Книш
украинска ф., 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на славянските литератури - II част
С. Димитрова
ср. и х. ф., 2 к. словашка ф., 2к. украинска ф., 2к
(упражнение)
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Българска възрожденска литература
Н. Александрова
словашка ф., 2к. ср. и х. ф., 2 к. чешка ф., 2 к. полска ф., 2 к. украинска ф., 2к
(лекция)
Руска литература на XIX век
Л. Димитров
чешка ф., 2 к. словашка ф., 2к.
(упражнение)
полска ф., 2 к. ср. и х. ф., 2 к. украинска ф., 2к
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 28.4.2021 г. 13:50
Sofia University, Faculty of Slavic Studies