Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.
украинска ф., 4к 00A1
 [^]  понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
159
М. Радичева
полска ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. украинска ф., 4к чешка ф., 4 к. словашка ф., 4к.
(упражнение)
Практически украински език
ІІ фонетичен кабинет
Р. Камберова
украинска ф., 4к
(упражнение)
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
История на украинската литература
160-В
Вл. Колев
украинска ф., 4к
(упражнение)
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Българска литература от Първа световна война до наши дни
159
Н. Стоянова
украинска ф., 4к ср. и х. ф., 4 к. чешка ф., 4 к.
(упражнение)
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Българска литература от Първа световна война до наши дни
159
П. Стойчева
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
История на украинската литература
154
Л. Терзийска
украинска ф., 4к
(лекция)
История на украинския книжовен език
430 - I-ви блок
А. Стаменова
украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Практически украински език
437
В. Драгулева
украинска ф., 4к
(упражнение)
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Сравнителна граматика на славянските езици
150
В. Гешев
словашка ф., 4к. чешка ф., 4 к. ср. и х. ф., 4 к. полска ф., 4 к. украинска ф., 4к
(лекция)
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 7.1.10 21.2.2020 г. 15:38
Sofia University, Faculty of Slavic Studies