Зографска електронна научноизследователска библиотека


Българският Светогорски манастир „Св. Георги Зограф“ притежава уникална и изключително богата ръкописна, архивна и библиотечна сбирка.

Тя включва в единна органична колекция около 1000 ръкописа (български, гръцки, молдо-влахийски и др.), над 800 средновековни и възрожденски грамоти и документи (български, византийски, молдо-влахийски и османски) и стотици редки старопечатни книги, които не са налични в нито една българска библиотека.

Научи повече

Новини

Електронно издание на славянските пергаментни фрагменти

Януари 2022 г. Първите осем фрагмента от печатното издание от 2019 г. на славянските пергаментни откъслеци вече имат и електронно издание с автори Петко Петков, свещ. Козма (Красимир) Поповски и Андрей Бояджиев. Повече информация: Зографски пергаментни откъслеци

Кондика на Зографската света обител (1734-1816 г.)

Януари 2021 г. Излезе изданието на Зографската кондика с автори и съставители Надя Данова, Кета Мирчева, Димитър Пеев, Олга Тодорова, Светлана Иванова. Повече информация: Фондация „Наследство на Зографската света обител“

Кратко описаніе на Свѧтата и преславна гора Атонска.

Януари 2021 г. Електронно копие на книгата Кратко описаніе на Свѧтата и преславна гора Атонска. Издава са втори пѫтъ за полза та на общежителныѧ Хилендарскый мънастырь въ Света гора. Поправено отъ А. П. Гранитскаго. Русчюкъ. Печатницѫтѫ на Дунавскѫтѫ область. – Второ изд. – Русе, 1867, 71 с. ; 20 см. Към дигиталното копие: Фондация „Наследство на Зографската света обител“

Всички новини