Заглавие
Тематичен блок: Читателят в текста на съвременната българска литература
Лайф-стайл реализъм и изграждане на читателя в на З. Карабашлиев