Организации

Институция Страна
Savannah College of Art and Design САЩ
Universiteit Ghent Белгия Русия
Universität Trier Германия
Univerzita Karlova, Praha Чехия
Институт за балканистика с Център по тракология „Александър Фол“, БАН България
Институт за български език, БАН България
Институт за гората, БАН България
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН България
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН България
Институт за литература, БАН България
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“, БАН България
Кирило-Методиевски научен център, БАН България
Медицински университет, Пловдив България
Медицински университет, София България
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София България
Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, София България
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ България
Санкт-Петербургский Университет Русия
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ България
Средно училище „Свети Климент Охридски“, Пещера България
Театър Виа Верде, София България
Театър „Конник“ – НЧ „Добри Чинтулов 1935“, София България
Универзитет у Београду Сърбия
Универзитет у Источном Сарајеву Босна и Херцеговина
Универзитет у Крагујевцу Сърбия
Университет по библиотекознание и информационни технологии, София България
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград България