Заглавие
Слонът е мамут: мимесис и правдоподобност в Съкровището в снеговете (1913) от Рони Старши