Заглавие
Фантастично и иронично в „Незавършеният роман на една студентка“ на Любен Дилов